Marine vannvarmer

Marine vannvarmer kit

ThermoTop Evo (12V) 

Thermo Pro50Eco (24V) 

Artikkel nr

9038892B

9028080D9032550A

9039217A

9034520C

9040223C

Vare

ThermoTop Evo, Diesel, 12V, 5kW inkl multicontrol

Thermo Pro 50, Diesel, 24V, 5kW inkl multicontrol


Betjening:

På/Av bryter

Fjernkontroll kit T99 

Unicontrol

Thermo Connect

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-12

13

14

15

Innhold Marinekit

Varmer

Sirkulasjonspumpe

Brakett

Betjeningspanel

Hovedledningsnett

Monteringsdeler 

Eksos rør med lyddemper

Skrog gjennomføring

Innsugslange

Lyddemper innsugsluft

Drivstoffpumpe inkl mont deler

Tankuttak

Vannstusser

Monteringsdeler vann

Artikkel nr

Spør

Se tilbehørskatalog

1320500A

9030911D

1320330A

Se tilbehørskatalog

1322001A

1320363A

1323271A

1315744B

9026177A

Se tilbehørskatalog

1322839A

Se tilbehørskatalog

Thermo Pro 90 

Artikkel nr

9029940C

9029941C

9032550A

9039217A

9034520C

9040223C

1322632A

Vare

TP90 varmer 12V Marinekit, 9kW, inkl på/av bryter

TP90 varmer 24V Marinekit, 9kW, inkl på/av bryter

Betjening:

På/Av bryter

Fjernkontroll kit T99 

Unicontroll

Thermo Connect

Tillegg:

Tankuttak

Pos.

1 

2

3

4

5 

6

7

8

9

10

11-12

13

14

15

16

17-22

23

Innhold Marinekit

Varmer 12V/24V inkl sirk.pumpe

Styreenhet

Drivstoff pumpe

Hovedledningsnett L=0,57m

Ledningsnett drivstoff pumpe L=5m

Bryter på/av

Ledningsnett m/Sikringsholder

Brakett

T-stykke 8x5x8

Drivstoff slange Ø5/ø1,5 L=6m

Monteringsdeler drivstoff

Kjølevannslange ø20 L=2,2m

Forbr.luft lyddemper ø30 L=1,16m

Eksoslyddemper Ø38

Eksosrør Ø38 L=1,6m

Monteringsdeler

Skroggjennomføring

Posisjon

Spør 

Se reservedelskatalog

9026177A

Spør

1321925A 

903255A

1321992A

1320550A

1320192A

Se tilbehørskatalog

Se tilbehørskatalog

13

1319607A

Se tilbehørskatalog

Se tilbehørskatalog

Se tilbehørskatalog

1320983A