Thermo E+

Thermo E+ 200/ 320

fra Valeo/Spheros

Hvilken informasjon er viktig


På Varmeren sitter det ett skilt som er viktig for å definere riktig reservedel.

Pos

1

2

3

4

5

6


Varenavn

Gitter Innsug deksel  

Beskyttelse innsug 

Forbrenningsluft slange

Temperatur sensor

Drivstoffslange

Drivstoffslange

Kit tilkobling

Kit tilkobling filter

Info

Kit


Retur ca 60 cm

Sug ca 60cm

Varenr.

1320102A

9036251A

9810205A

9810340A

1319731A

1319730A

9035490A

9035486A

Pos

1

1

1

1


2

2


3

Varenavn

Varmeveksler E+ 200

Varmeveksler E+ 200

Varmeveksler E+ 320

Varmeveksler E+ 320


Brenner rør E+ 200

Brenner rør E+ 320


Varmeveksler

Info

12V

24V

12V

24VVarenr.

9810345A

9810346A

9810347A

9810348A


9810349A

9810282A


9810244C

Pos

1

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

6

6

Varenavn

Kappe

Vifte

Motor

Motor

Motor

Motor

Kobling

Drivstoff pumpe E+ 200

Drivstoff pumpe E+ 200

Drivstoff pumpe E+ 320

Drivstoff pumpe E+ 320

Styreenhet SG1590

Styreenhet SG1590

Info


E+ 200, 12V

E+ 200, 24V

E+ 320, 12V

E+ 320, 24V

12V

24V

12V

24V

12V

24V

Varenr.

9810351A

9810206A

SPH11121244A

SPH11121247A

SPH11121245A

SPH11121248A

9810352A

9810356A

9810355A

9810354A

9810353A

SPH11121234D

SPH11121235D

Pos

1

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

9

9

10

10

Varenavn

Magnetventil rep.kit

Magnetventil rep.kit

Justeringsring for CO2

Justeringsring for CO2

Coil med tennelektroder

Coil med tennelektroder

Dysestokkforvarming

Klips

Varmeelement

Beskyttelses rør

Fjær

Skive, uten hull for dysestokkforvarming

Skive, med hull for dysestokkforvarming

Høytrykksdyse

Høytrykksdyse

Info

12V

24V

E+ 200

E+ 320

12V

24V


E+ 200

E+ 320

Varenr.

9810357A

9810358A

9810359A

9810360A

9810361A

9810362A

SPH11142520A

9810363A

9810364A

9810365A

9810366A

9810341A

9810342A

9810367A

9810262A

Pos

11

12

13

14

15

16

17

Varenavn

Kontaktplugg P

Kontaktplugg C

Adapterkabel for Diagnose

Sirkulasjonspumpe 

Sirkulasjonspumpe

Sirkulasjonspumpe

Sirkulasjonspumpe

Info

U4814

U4854

U4855

U4856

Varenr.

9029702A

9810369A

9810344A

9810379A

9810335A

9810380A

9810334A