DW80

DW80

Varenavn

Info

Varenr.

Varmeveksler 

-

1317521A  --> 9039281A

Brenner rør 

-

1322847A

Brennkammer  u/ glødeplugg 

Diesel

1322584A --> Utgått

Sirkulasjonspumpe U4829

24V 

1322853A --> Utgått

Temperatur sensor 

78 grader 

33089A 

Gøldeplugg 

24V 

1322430A --> fases ut

Flammevakt 

12/24 V 

1322436A

Pakning til Viftemotor 

-

1322875A

Vifte og motor 

24V 

1322838A --> Utgått