AirTop 2000 ST

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Styreenhet

12V

9013146A 

9

Styreenhet

24V

1322865A 

9

Styreenhet

12 V marine

9013149A

9

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Vifte

-

1302774B

1

Pakningsett

Alle

1322586A

3

Brennkammer med Gødeplugg (Diesel) 

12 V

9037043A

5

Brennkammer uten Gødeplugg 

12 V - 24 V 

1322585A

5

Brenner rør 

Alle

1322722A

6

Isolatorer 4 stk

-

1303326A

8

Overopphetingssikring

Alle

1322850A

9

Glødeplugg 

12 V

1322420A

11

Glødeplugg 

24 V

1322411A

11

Motor

12 V

1303846A 

12

Motor

24 V

1303848A 

12

Doseringspumpe DP30 med demper (D) 

24 V 

85155B

-

Doseringspumpe DP30

12 V 

1320292A

-

Hoved ledningsnett

4,8m

1320459A

-