Thermo Pro 90

Varenavn

Varmer inkl sirkulasjons- og drivstoffpumpe

Varmer inkl sirkulasjons- og drivstoffpumpe

Info

12V 

24V 

Drivstoff

Diesel

Diesel

Varenr.

9023075C

9023076C

Varenavn

Styreenhet SG1577 for standard varmer

Styreenhet SG1577 for standard varmer


HovedledningsnettKontakt hovedledningsnett ECU


Info

12V 

24V Drivstoff

Diesel

DieselVarenr.

1318925C

1318926C


9030666A65668A


Pos

1

1


2


3

3


4

4


567


8910


Varenavn

Forbr.luftvifte motor inkl.pakn

Forbr.luftvifte motor inkl.pakn


Stålpakning (skal alltid skiftes)


Glødeplugg

Glødeplugg


Brennkammer inkl. glødeplugg

Brennkammer inkl. glødeplugg


Eksostemp.sensorBrennerrør
Vann temperatur sensor


V-klemmeVarmevekslerOveropphetingsbryter (bi-metall)


Info

12V 

24V 
12V

24V


12V

24VDrivstoff

Diesel

DieselVarenr.

1317514B

1317513B


9026176A


1317519A

1317518A


1317517A

1317516A


1317520A1317515A
9010620A


1322856A1317521A9010616A


Varenavn

Sirkulasjonspumpe U4840

Sirkulasjonspumpe U4840


Kabel til U4840 - ECU


Drivstoffpumpe

Drivstoffpumpe kit

Løs kontakt til DP42


Lyddemper eksos

Info

12V 

24V 
DP42

DP42Ø38

Drivstoff

Varenr.

1317523A

1317522A


1318928A


1324533A

9026177A

1318966A


1320840A