Ladebokser

Ladebokser og tilbehør

Artikkel nr

5111685A


5111121C

5111122C

5111161A

5111162A


5110496A

5110497A

5110494A

5110495A

Ladebokser

Unite Boks


Next boks

Next boks

Next boks

Next boks


Pure II boks

Pure II boks

Pure II boks

Pure II boks

Info

22kW, uten kabel


11kW, inkl 4,5m  kabel

11kW, inkl 7m  kabel

22kW, inkl 4,5m  kabel

22kW, inkl 7m  kabel


11kW, inkl 4,5m  kabel

11kW, inkl 7m  kabel

22kW, inkl 4,5m  kabel

22kW, inkl 7m  kabel

Artikkel nr

5110276B

5110277B

Tilbehør

Søyle for ladeboks

Søyle for ladeboks

Info

For 1 boks

For 2 bokser

Artikkel nr

5110474A

Tilbehør

Plate for Søyle

Artikkel nr

HAT08928 010401

Tilbehør

Mode 3kabel

Info

Type 2 kontakt

Artikkel nr

3399665B

Tilbehør

Søyle "Slim-type"

Info

sort lakkert