Personbil

Spørsmål du lurer på vedr. Personbil......her er svarene!

Q.    Hvor lang tid trenger en kupévarmer for å varme opp motoren og kupéen?

Dette avhenger stort sett av utetemperatur og bilstørrelse. Vanligvis er en oppvarmingstid på mellom 20 og 30 minutter tilstrekkelig for å snu ubehagelige minustemperaturer om til behagelig inneklima.


Q.     Hvordan aktiveres kupévarmeren?

Aktiveringen av kupévarmer skjer enten via fjernstyring (Telestart T91 og Telestart T100 HTM), pr telefon (Thermo Call) eller ved bruk av den programmerbare digitale tidsuret.


Q.     Hvorfor øker en varmer sikkerheten?

Ifølge statistikker skjer de fleste ulykkene i løpet av de første 15 minuttene etter at du har begynt å kjøre. Grunnen til dette kan være ufullstendig sikt og de økt reaksjonstid ved lave temperaturer. En kupévarmer gir mer sikkerhet og mer komfort – på kalde dager og om vinteren. Ytterligere plusspoeng: Motor og miljø belastes mindre.


Q.     Hvor mye drivstoff trenger en kupévarmer?

En moderne Webasto varmer er optimalisert for lavt drivstoff forbruk. Den trenger i gjennomsnitt 0.6 l/h ved full effekt - det er 0.3 l i 30 minutter. Denne økning i drivstoff forbruk veies opp av at motoren ikke startes kald.


Q.    Hva må man ta hensyn til når et kjøretøy drives med biodiesel?

Biodiesel er blandet med opptil 20 % normal diesel. Denne blandingen er egnet for oppvarming. Webasto fungerer også med E10-biobensin (drivstoff med 10 % etanolandel). Planteolje er uegnet.


Q.    Hvordan virker kupé-ventilasjonen? Hvilke fordeler gir den?

Du kan også nyte godt av Webastoens ventilasjonsfunksjon om sommeren. På sommertid kan du slå på ventilasjonen 20-30 minutter før du går i bilen. Frisk luft utenfra blåses da inn i kupéen. Forutsettingen er at din varmer er utstyrt med denne funksjonen.


Q.    Webastovarmeren trenger strøm. Hvordan innvirker det på bilens elektriske system?

Webasto varmere bruker lite strøm. Likevel bør dette tas hensyn til. 
Tommelfingerregelen er : Oppvarmingstid = kjøretid.


Q.     Kan en Webastovarmer demonteres fra en bil og bygges inn i andre kjøretøy?

Ja. Det er imidlertid av tekniske og økonomiske grunner ikke hensiktsmessig. Webastovarmeren øker bilens bruktverdi. De deler som brukes til en bil, er ikke alltid tilstrekkelig for å kunne utføre en montering i et annet kjøretøy. Det trengs spesifikke deler for kjøretøyet eller et komplett monteringskitt.


Q.     Må Webastovarmeren vedlikeholdes?

Nei. Men vi anbefaler at varmeren kontrolleres før kuldeperioden setter inn. Varmeren bør også slås på en gang pr. måned, og la den stå på i minst 10 minutter, med kald motor og høyeste varme på varmeapparatet.Q.   Må en Webastovarmer godkjennes av TÜV (bilsakkyndige)?

For nye modeller og montering utført av tekniker er det ikke noe krav om standard test og sertifisering, dette fordi varmeren leveres med en "EC typegodkjent sertifikat". Etter fagmessig montering og feste av typegodkjenningsetiketten på bilens modellplate, skal sertifikatet stemples og signeres. Typegodkjennings sertifikatet må fylles ut av din Webastoforhandler og skal oppbevares i bilen.


Q.   Stopper Webastovarmeren automatisk ved en bestemt kjølevannstemperatur?

Ja! Når den maksimale temperaturen er oppnådd arbeider apparatet i drivstoffsparende drift ved mindre varme effekt, eller den går i standby. Når temperaturen på kjølevannet synker under en viss verdi starter varmeren igjen.


Q.   Hva er en kjørevarmer?

Moderne dieselmotorer (også bensinmotorer) arbeider så effektivt at det ikke produseres tilstrekkelig varme for drift av kjøretøyets varmeapparat. Disse kjøretøy utstyres derfor med en hjelpevarmer for å garantere en behagelig temperatur i kupéen under kjøringen.

I en bil befinner det seg allerede en kjørevarmer, er det mulig å oppgradere denne til en parkeringsvarmer. Hvis ja, hvordan?

Med et oppgraderingskit kan de fleste kjørevarmere oppgraderes til en komplett parkeringsvarmer. Denne løsningen koster vesentlig mindre enn en komplett installasjon.


Q.   Bilen min har et klimaanlegg. Kan jeg likevel installere en Webastovarmer?

Den kan installeres uten problemer i de fleste kjøretøy. Avhengig av klimasystemet som er montert i kjøretøyet fra fabrikkens side, må det før du forlater kjøretøyet foretas innstillinger på klimapanelet. Nærmere informasjon finner du i kjøretøyets bruksanvisning eller i bruksanvisningen i monteringsdokumentasjonen.


Q.   Hva er forskjellen mellom Thermo Top Evo 5 og Thermo Top Evo 5+?

Begge modellene bruker 5,0 kW for oppvarming. Thermo Top Evo 5+ optimaliserer sirkulasjon av kjølemiddelet. Dette gir en raskere og bedre oppvarming av kupéen. En ThermoEvo 5+ gir raskere varmeeffekt enn Thermo 5!