Marine Luftvarmere

Marine - luftvarmer kit, kun diesel

AT2000STC, 12V, 2kW

Artikkel nr

9034777C

1322581A

9034520C

9040223E

9016230B

9016231B

1320830B

8710194A

Varmer-kit, velg 1 stk, opp til 26ft

Marine kit, AT2000STC

Innhold AT2000STC Marinekit

Varmer 12V

Gitter innluft Ø60

Multicontroll

Ekstern temp,sensor

Drivstoff pumpe DP42

Holder for drivstoff pumpe

Hovedkabelsett 

Ledningsnett drivstoffpumpe L=7m

Pakning

Overgang Eksos Ø22/24

Eksoslyddemper Marine Ø24, L=1,8m

Skroggjennomføring eksos Ø24

Drivstoff slange L=5m

Monteringsdeler drivstoff

Forbrenningsluftslange L=0,3m

Forbrenningsluft lyddemper

Tankuttak

Drivstoff filter

Brakett

Vibrasjonsdemper drivstoff

Monteringsdeler

9032165B

1320163A

9030910E

9030881A

9024803A

1320193A

9033755A

9032269A

1320382A

1322001A

1320363A

1323271A

9026725A

1319466A

1319936A

Pos.

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21-26

Betjening:

Thermostatbryter

Unicontroll

Thermo Connect

Tillegg:

Isolasjonsstrømpe til eksos1250mm

Isolasjonsstrømpe til eksos 1700mm

Isolasjonsstrømpe til eksos 1850mm

Slangesett* til AT2000 STC. Til 2 kabiner

Innhold Slangesett

T-stykke 60x60x60

60mm luftdyse

60mm luftdyse

Mutter for dyse

Slangeklemmer 50-70mm

60mm varmluftslange

Lyddemper for varmluft

60mm slangeskjøt

1320474A

1320934A

1320204A

1320922A

900800

962904

1320469A

1 stk

1 stk

1 stk

2 stk

7 stk

4m

1 stk

2 stk

Artikkel nr

9036994A

9036995A

1322581A

9034520C

9040223E

9016230B

9016231B

1320830B

8710102A

Varmer-kit, velg 1 stk, opp til 36ft

Marine kit, AT Evo 40, 12V

Marine kit, AT Evo 40, 24V

Innhold AT 40/55 Marinekit 

Varmer 12V/24V

Gitter innluft Ø90

Betjening, MultiControll panel

Drivstoff pumpe DP42

Holder for drivstoff pumpe

Hovedkabelsett 9,5m

Ledningsnett drivstoffpumpe L=7m

Pakning

Eksoslyddemper Marine Ø24, L=1,8m

Slangeklemme Ø28-35

Skroggjennomføring eksos Ø24

Drivstoff slange L=5m(12V), 8m(24V)

Monteringsdeler drivstoff

Forbrenningsluftslange L=0,3m inkl Forbrenningsluft lyddemper

Tankuttak

Drivstoff filter

Vinkel brakett

Ekstern temp. sensor 2,5m

Vibrasjonsdemper drivstoff

Monteringsdeler

1310581A

9030910E

9024803A

1320193A

1319529A

9032269A

1320001A

1320363A

9025956A


1319466A

1319936A

9030881A

Pos.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22-26

Betjening:

Thermostatbryter

Unicontroll

Thermo Connect

Tillegg:

Isolasjonsstrømpe til eksos1250mm

Isolasjonsstrømpe til eksos1700mm

Isolasjonsstrømpe til eksos1850mm

Slangesett ** til AT Evo 40. Til 3 kabiner

Innhold slangesett

Y-stykke 90x90x90

Y-stykke 90x60x90

90mm luftdyse

90mm luftdyse stengbar

Mutter for 90mm luftdyse

60mm luftdyse stengbar

Mutter for 60mm luftdyse

Slangeklemmer 50-70mm

Slangeklemmer 71-95mm

Varmluftslange 90mm

Varmluftslange 60mm

Varmluft lyddemper 

1320470A

1320707A

1320709A

1320355A

1320468A

1320206A

1320932A

900800

900990

1321731C

1321504A

8711165A

Pos.

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

2 stk

1 stk

1 stk

2 stk

10 stk

10 m

2 m

1 stk

Artikkel nr

9036996A

9036998A

Varmer-kit, velg 1 stk, opp til 45ft

Marine kit, AT Evo 55 12V

Marine kit, AT Evo 55 24V

Innhold AT 40/55 Marinekit 

Varmer 12V/24V

Gitter innluft Ø90

Betjening, MultiControll panel

Drivstoff pumpe DP42

Holder for drivstoff pumpe

Hovedkabelsett 9,5m

Ledningsnett drivstoffpumpe L=7m

Pakning

Eksoslyddemper Marine Ø24, L=1,8m

Slangeklemme Ø28-35

Skroggjennomføring eksos Ø24

Drivstoff slange L=5m(12V), 8m(24V)

Monteringsdeler drivstoff

Forbrenningsluftslange L=0,3m inkl Forbrenningsluft lyddemper

Tankuttak

Drivstoff filter

Brakett

Ekstern temp. sensor 2,5m

Vibrasjonsdemper drivstoff

Monteringsdeler

1310581A

9030910E

9024803A

1320193A

1319529A

9032269A

1320001A

1320363A

9025956A


1319466A

1319936A

9030881A

Pos.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22-26

1322581A

9034520C

9040223E

9016230B

9016231B

1320830B

8710195A

Betjening:

Thermostatbryter

Unicontroll

Thermo Connect

Tillegg:

Isolasjonsstrømpe til eksos1250mm

Isolasjonsstrømpe til eksos1700mm

Isolasjonsstrømpe til eksos1850mm

Slangesett** til AT Evo 55. Til 4 kabiner

Innhold slangesett

Y-stykke 90x90x90

Y-stykke 90x60x90

90mm luftdyse

90mm luftdyse stengbar

Mutter for 90mm luftdyse

60mm luftdyse stengbar

Mutter for 60mm luftdyse

Slangeklemmer 50-70mm

Slangeklemmer 71-95mm

Varmluftslange 90mm

Varmluftslange 60mm

Varmluft lyddemper 

1320470A

1320707A

1320709A

1320355A

1320468A

1320206A

1320932A

900800

900990

1321731C

1321504A

8711165A

Pos.

2 stk

1 stk

1 stk

1 stk

3 stk

1 stk

1 stk

2 stk

14 stk

10 m

2 m

1 stk