Spørsmål

Spørsmål du lurer på......her er svarene!

FAQ - Betjening


Q.     Jeg har montert Webasto med fjernkontroll i min bil, men Webasto’n vil ikke starte. Hva er galt?

Ved tilkobling av fjernkontroll kitet, må det settes på plass en ledning i kontakten der hvor kabelen fra fjernkontroll boksen kobles sammen med varmerens kabelnett. Ledningen som skal settes på plass i kontakten er tapet opp ved kontakten. Rett ledning som skal settes på plass er avhengig av varmertype. Analog styrt varmer = sort ledning. W-Bus styrt varmer = Gul ledning.


Q.     Jeg har montert Webasto med telefonstyring i min bil, men Webasto’n vil ikke starte. Hva er galt?

Ved tilkobling av telefonstyrings kitet, må det settes på plass en ledning i kontakten der hvor kabelen fra telefonstyrings boksen kobles sammen med varmerens kabelnett. Ledningen som skal settes på plass i kontakten er tapet opp ved kontakten. Rett ledning som skal settes på plass er avhengig av varmertype. Analog styrt varmer = sort ledning. W-Bus styrt varmer = Gul ledning.


Q.     Jeg har Luftvarmer av typen AT2000STC, kan jeg styre denne med Telefonstyringen TC4?

Ja, alle Luftvarmere av typen AT2000STC og AT Evo 40/55 kan styres via telefon og TC4 App uten å bruke noen annen betjening. TC4 tilkobles kontakten som er merket «Diagnose, SmartControl/ MultiControl, ThermoCall eller Telestart»


Q.     Jeg har Luftvarmer av eldre type (AT2000ST, AT2000, AT3500/5000, AT 3500ST/5000ST eller AT3900/5500 Evo). Kan jeg

 styre denne med Multicontroll eller telefonstart TC4?

Ja, men da må du i tillegg bruke Unibox eller ATS box. (AT3900/5500Evo-se merknader lenger ned) http://dealers.webasto.com/Sections/Public/Documents.aspx?SectionId=6&CategoryId=638


Q.     Jeg har Luftvarmer av eldre type (AT3900/5500 Evo). Kan jeg styre denne med Telefonstart?

Ja, men kun i kombinasjon med 1531 ur eller MC04/05 panel. Grunnen er at varmeren må ha et signal om hvor varmt du ønsker det.http://dealers.webasto.com/Sections/Public/Documents.aspx?SectionId=6&CategoryId=638


Q.     Jeg har montert Webasto med telefonstyring i min bil, men Webasto’n vil ikke starte på app’n. Den starter når jeg trykker på

 trykkbryteren. Hva er galt?

 Hvordan blinker trykk knappen? 

 2 blink annethvert sekund betyr – ingen kontakt med telenettet. 1 blink hvert tredje sekund betyr at enheten er klar til å motta   kommando.  Sjekk at SIM-kortet er åpnet, PIN – koden på SIM-kortet må være satt til ; 1234, eller den må være deaktivert.   Kontroller at alle data er lagt inn i app’n og overført til enheten.


Q.    Jeg har i dag luftvarmer med thermostatbryter, kan jeg lett montere MC04/05 panel?

Det kommer an på om ledningsnettet er forberedt for MC-panel. Det må ha to kontakter som er tiltenkt panelet. En kontakt som er merket Blå (X9a)(user interface, potensiometer) og en som er merket Rød (X9b)(user interface).


Q.     Hvilken kontakt skal Multicontrollen kobles til på en luftvarmer?

Den skal tilkobles kontakten merket Multicontroll eller Diagnose. W-bus.


Q.    Hvor lang tid trenger en kupévarmer for å varme opp motoren og kupéen?

Dette avhenger stort sett av utetemperatur og bilstørrelse. Vanligvis er en oppvarmingstid på mellom 20 og 30 minutter tilstrekkelig for å snu ubehagelige minustemperaturer om til behagelig inneklima.


Q.     Hvordan aktiveres kupévarmeren?

Aktiveringen av kupévarmer skjer enten via fjernstyring (Telestart T91 og Telestart T100 HTM), pr telefon (Thermo Call) eller ved bruk av den programmerbare digitale tidsuret.


Q.     Hvorfor øker en varmer sikkerheten?

Ifølge statistikker skjer de fleste ulykkene i løpet av de første 15 minuttene etter at du har begynt å kjøre. Grunnen til dette kan være ufullstendig sikt og de økt reaksjonstid ved lave temperaturer. En kupévarmer gir mer sikkerhet og mer komfort – på kalde dager og om vinteren. Ytterligere plusspoeng: Motor og miljø belastes mindre.


Q.     Hvor mye drivstoff trenger en kupévarmer?

En moderne Webasto varmer er optimalisert for lavt drivstoff forbruk. Den trenger i gjennomsnitt 0.6 l/h ved full effekt - det er 0.3 l i 30 minutter. Denne økning i drivstoff forbruk veies opp av at motoren ikke startes kald.


Q.    Hva må man ta hensyn til når et kjøretøy drives med biodiesel?

Biodiesel er blandet med opptil 20 % normal diesel. Denne blandingen er egnet for oppvarming. Webasto fungerer også med E10-biobensin (drivstoff med 10 % etanolandel). Planteolje er uegnet.


Q.    Hvordan virker kupé-ventilasjonen? Hvilke fordeler gir den?

Du kan også nyte godt av Webastoens ventilasjonsfunksjon om sommeren. På sommertid kan du slå på ventilasjonen 20-30 minutter før du går i bilen. Frisk luft utenfra blåses da inn i kupéen. Forutsettingen er at din varmer er utstyrt med denne funksjonen.


Q.    Webastovarmeren trenger strøm. Hvordan innvirker det på bilens elektriske system?

Webasto varmere bruker lite strøm. Likevel bør dette tas hensyn til. 
Tommelfingerregelen er : Oppvarmingstid = kjøretid.


Q.     Kan en Webastovarmer demonteres fra en bil og bygges inn i andre kjøretøy?

Ja. Det er imidlertid av tekniske og økonomiske grunner ikke hensiktsmessig. Webastovarmeren øker bilens bruktverdi. De deler som brukes til en bil, er ikke alltid tilstrekkelig for å kunne utføre en montering i et annet kjøretøy. Det trengs spesifikke deler for kjøretøyet eller et komplett monteringskitt.


Q.     Må Webastovarmeren vedlikeholdes?

Nei. Men vi anbefaler at varmeren kontrolleres før kuldeperioden setter inn. Varmeren bør også slås på en gang pr. måned, og la den stå på i minst 10 minutter, med kald motor og høyeste varme på varmeapparatet.Q.   Må en Webastovarmer godkjennes av TÜV (bilsakkyndige)?

For nye modeller og montering utført av tekniker er det ikke noe krav om standard test og sertifisering, dette fordi varmeren leveres med en "EC typegodkjent sertifikat". Etter fagmessig montering og feste av typegodkjenningsetiketten på bilens modellplate, skal sertifikatet stemples og signeres. Typegodkjennings sertifikatet må fylles ut av din Webastoforhandler og skal oppbevares i bilen.


Q.   Stopper Webastovarmeren automatisk ved en bestemt kjølevannstemperatur?

Ja! Når den maksimale temperaturen er oppnådd arbeider apparatet i drivstoffsparende drift ved mindre varme effekt, eller den går i standby. Når temperaturen på kjølevannet synker under en viss verdi starter varmeren igjen.


Q.   Hva er en kjørevarmer?

Moderne dieselmotorer (også bensinmotorer) arbeider så effektivt at det ikke produseres tilstrekkelig varme for drift av kjøretøyets varmeapparat. Disse kjøretøy utstyres derfor med en hjelpevarmer for å garantere en behagelig temperatur i kupéen under kjøringen.

I en bil befinner det seg allerede en kjørevarmer, er det mulig å oppgradere denne til en parkeringsvarmer. Hvis ja, hvordan?

Med et oppgraderingskit kan de fleste kjørevarmere oppgraderes til en komplett parkeringsvarmer. Denne løsningen koster vesentlig mindre enn en komplett installasjon.


Q.   Bilen min har et klimaanlegg. Kan jeg likevel installere en Webastovarmer?

Den kan installeres uten problemer i de fleste kjøretøy. Avhengig av klimasystemet som er montert i kjøretøyet fra fabrikkens side, må det før du forlater kjøretøyet foretas innstillinger på klimapanelet. Nærmere informasjon finner du i kjøretøyets bruksanvisning eller i bruksanvisningen i monteringsdokumentasjonen.


Q.   Hva er forskjellen mellom Thermo Top Evo 5 og Thermo Top Evo 5+?

Begge modellene bruker 5,0 kW for oppvarming. Thermo Top Evo 5+ optimaliserer sirkulasjon av kjølemiddelet. Dette gir en raskere og bedre oppvarming av kupéen. En ThermoEvo 5+ gir raskere varmeeffekt enn Thermo 5!


Q.   Hvorfor en luftvarmer?

Behagelig varme ved pause og overnatting. En varm kupé før du starter jobben, klar sikt uten is og snø - alt får du ved montering av luftvarmer. Luftvarmere gir komfort i bilen, er effektiv og kostnadsbesparende. Forberedt til vinteren!
Luftvarmere gir behagelig varme etter aktivering. Luften varmes opp direkte i apparatet og blåses inn i kupéen. Det garanterer en meget rask og effektiv oppvarming av kupéen. Webasto leverer luftvarmere i en ytelsesskala fra 0,9 til 16 kW.


Q.   Hvorfor vannvarmer?

Kalde motorer er inneffektive, slitasjen øker og levetiden synker. Det betyr: større drivstoff forbruk og kostnader. Montering av en Webasto vannvarmer er en løsning.
Den integreres i kjølekretsløpet til motoren. Motor og kupé får en behagelig temperatur. Dette garanterer start også ved lave utetemperaturer. Dessuten varmes kupéen opp til en behagelig temperatur. Tomgangskjøring under stillstand og pauser er overflødig! Webasto vannvarmere leveres i en ytelsesskala fra 2,2 til 35 kW.


Q.   Hvorfor bør du velge en Webasto vann eller luft varmer for båten din?

Båter og yachter er utstyrt med enten et vann eller luft varmesystem :
Et luftvarmesystem er egnet for oppvarming cabin. Installasjonen er rask og enkel, oppvarmings tiden er kort og frisk luft avfukter raskt båten. Luftvarmesystemet har også lav vekt, kompakt design og lavt strømforbruk.
Et vannvarme system tilbyr komforten du har hjemme: Fordeler med Webasto vannvarmesystem inkluderer avfukting interiøret i båten, oppvarming av sanitærvann og forebygger skadelige kaldstarter ved forvarming av motoren. 
Webasto vannvarmer kan også kombineres med Webasto Bluecool Premium klimaanlegget for å skape et integrert "Total Climate Control" -system.


Q.   Vil installasjon av Webastovarmer påvirke garantien på båten?

Nei, riktig installasjon vil ikke påvirke garantien på båten.


Q.   Hvordan tilføres drivstoff til varmeren ?

Drivstoff er hentet fra tanken og tilføres varmesystemet ved hjelp av en doseringspumpe levert av Webasto.


Q.   Er det mulig å tømme båtens drivstofftank fullstendig ved oppvarming?

Nei Varmeren er enten koblet til drivstoffreturledningen eller med et separat tankuttak. I begge tilfeller når ikke sugeledningen ned til bunnen av tanken, slik at en er garantert å ha noe drivstoff til motoren.


Q.   Kan eksos lekke inn i kabinen?

Nei Hvis eksosrørene er installert i henhold til instruksjonene, kan eksos ikke lekke inn i kabinen. En skrog gjennomføring blir brukt til å føre avgassene til utsiden.


Q.   Vil driften av Webasto skape ubehagelig lukt?

Takket kontinuerlige forbedringer i brennerteknologien og drivstoffkvalitet , vil eksos lukt fra Webasto varmer være nesten eller helt umerkelig. Dette kan sammenlignes med utviklingen av moderne dieselmotorer, som heller ikke lenger genererer noe vesentlig røyk .


Q.   Er det spesifikke marine installasjonssett tilgjengelig?

Ja, bestemte båt kits er tilgjengelig for Webasto Air Top luftvarmesystemer. Noe som vil forenkle installasjon og oppgraderinger.


Q.   Kan vi sove trygt med bruk av dieselvarmer?

Teknologien for dieselvarmere har gjort store framskritt siden de første varmerene ble innført. Sammen med spesielt konfigurerte bobil varmere, tilbyr Webasto diverse applikasjons kits som reduserer støy og en unngår alle mulige forstyrrelser (dvs. eksospotte, ultra-stillegående drivstoff pumpe, etc ...), for din og din nabo sin komfort.


Q.   Er det nødvendig å utstyre Webasto varmer med en katalysator?

Nei! Webasto varmer trenger ikke katalysator takket være en svært effektiv brenneprosess . Avgassverdiene fra våre varmere er allerede på et svært lavt nivå innenfor lovens krav.


Q.   Kan man bruke Webastovarmeren mens du kjører?

Ja! Oppvarming under kjøring er tillatt over hele verden for alle våre varmere! På denne måten kan du ha et koselig og varmt interiør, allerede når du ankommer din ferie destinasjon.


Q.   Virker Webastovarmeren i store høyder?

Ja! Alle Webasto varmer er testet og godkjent for å fungere pålitelig opp til 1500 m.o.h. som er tilstrekkelig for de fleste europeiske fjell. Air Top Evo og Dual Top Evo virker I høyder opp til 2.200 m.o.h. takket være den integrerte automatiske høydesensoren. Air Top 2000 ST kan være utstyrt med en integrert bryter for høyde opp til 2,200m.
For høyder over 2,200m.o.h. er det mulig å justere våre varmere, slik at de virker. 
Om du passerer over fjellene mens ovnen er i drift, er ikke dette noe problem for noen av Webastovarmerene.


Q.   Hvordan kan jeg være sikker på at varmeren fungerer i svært kalde områder?

Alle Webasto varmer er testet og godkjent for å jobbe i et temperaturområde fra -30 ° til + 40 ° C eller mer. Drivstoffet som brukes i meget kalde områder (arktisk vinterdiesel eller diesel) blir automatisk blandet med additiver for å forhindre frysing . I tillegg til dette, er det ingen spesielle forberedelser av varmeren som er nødvendig. I utgangspunktet er det slik at, hvis kjøretøyet kan kjøre, vil varmeren virke også.


Q.   Kan Webastovarmeren brukes med biodiesel?

Alle Webastovarmere er testet og godkjent for å arbeide med lovlig innblanding av biodiesel innhold. Bruken av et høyere innhold av biodiesel vil imidlertid redusere levetiden for varmeren.


Q.   Kan en ettermontere Webastovarmer?

Ja! Webasto tilbyr ettermonteringskit for alle varmere. Pakkene inneholder alt som er nødvendig for å få varmeren i gang. Kun bilspesifikke luftkanaler, montering og drivstoff deler må velges separat. Ta kontakt med våre forhandlere og be om et skreddersydd tilbud på ettermontering av Webasto til din bobil. Selv om du er utstyrt med LPG gass varmesystem kan det være lurt å ha ett diesel varmesystem for å varme raskere og med mer kraft.


Q.   Hvilke bruksområder er det for Webastovarmer?

Det finnes forskjellige muligheter når det gjelder Webastovarmere:
Store bobiler mister vanligvis mye av varmeenergien gjennom frontruten. De store frontruter er ikke godt isolert og kondensvann dannes i dette området. Hvis du snur sjåfør og passasjer setet kan du føle kjølig luft fra ruten.
For å unngå dette vil den spesifikke Thermo Top C Motorcaravan varmeren varme opp området ved førerplass og samtidig vil en redusere kondens. Denne varmeren er montert i motorrommet og luften fordeles gjennom kjøretøyets eget vifte-system.
Også en ekstra luftvarmer er fornuftig når om ditt eksisterende varmesystem ikke er tilstrekkelig nok, eller hvis du ønsker å føle deg trygg og ikke ønsker å kun ha ett anlegg basert på LPG-gass. Du kan bruke en større Webasto varmer til å varme opp hele bobilen eller du kan bruke Air Top 2000 ST, om du trenger litt mer varme i området foran, eller å varme andre deler som ikke er godt nok dekket av eksisterende varmeapparat.


Q.   Kan jeg installere en Webastovarmer selv?

Webastovarmer må installeres av en autorisert forhandler. Ellers kan garanti, erstatningsansvar for skader eller reparasjoner bli avvist.


Q.   Hvor kan Webasto varmer monteres?

Webastovarmeren er designet og godkjent for montering på utsiden av bilen, dette for å gi mer verdifull plass på innsiden.
Air Top & Dual Top varmer kan monteres under gulvet, i double gulvet i bobilen eller inne i kabinen. Air Tops kan også vippes opp til 90 ° om nødvendig. Thermo Top C er vanligvis montert i motorrommet eller under bobilen.


Q.   Hvordan tilføres det drivstoff til Webastovarmeren?

Hver varmer har et eget drivstoffsystem med en doseringspumpe som tar brenselet direkte fra bilens drivstofftank .


Q.   Hvor mye drivstoff bruker en Webasto per time?

Selvfølgelig er forbruket sterkt avhengig av den nødvendige varmeeffekt og type varmer. Grovt regnet trenger en varmer 100ml diesel pr. time pr. kW. For ytterligere informasjon, vennligst se tekniske spesifikasjoner for varmeren.
Varmeren bruker drivstoff kun når forbrenningen er tilstede.


Q.   Hvor mye strøm bruker en Webasto per time?

Det elektriske forbruket er avhengig av varmebehovet og type oppvarming. For ytterligere informasjon, vennligst se tekniske spesifikasjoner. 
Air Top 2000 ST, for eksempel, bruker kun 14 til 29W. For å opprettholde temperaturen når innstilt verdi er nådd, så er det elektriske forbruket på det laveste. Med dette lave elektriske forbruket, kan du sove rolig og ikke bekymre deg for oppvarmingen.


Q.   Kan en Webasto tømme bobil batteriet?

Nei! Webastovarmeren er utstyrt med et under- og overspenningsvern og kobler ut før kritiske batterispenning er nådd. Slik sikrer en at en motorstart fortsatt er sikret. Varmere for Bobiler er vanligvis koblet til en sekundært batteri og påvirker ikke motorstart .


Q.   Hvordan vet varmeren hva temperaturen er inne i bilen?

En temperatursensor, koblet til varmeapparatet og plassert på et lite synlig sted inne i bilen, måler konstant den innvendig temperatur, slik at varmeren kan tilpasse luftmengde og varmeeffekte til det nødvendige nivået.
Temperaturmålingen kan bli forstyrret om sensoren er dekket av en gardin eller hvis sensoren utsettes for varmekilder som direkte sollys, innvendig belysning eller av oppvarmet luft. Hvis du opplever dette, kan det være nyttig å flytte sensoren.


Q.   Kan de eksisterende luftkanaler brukes med en Webasto luftvarmer ?

Ja, men ikke helt. For å sikre at det ikke oppstår skade, er en Webasto varmluftslange av minst 1m på utløpssiden og en jevn luftfordeling nødvendig. Hvis du ønsker å være på den sikre siden, kan du bruke Webasto luftkanaler og deler som tåler temperaturene.


Q.   Er det mulig å varme sanitærvannet med Thermo Top C Motorcaravan ?

Ja! Ved å innlemme en platevarmeveksler eller en varmtvann bereder er det mulig å varme sanitærvann i tillegg. Men slike løsninger må planlegges og gjennomføres individuelt.


Q.   Er det mulig å forvarme motoren med Thermo Top C Motorcaravan ?

Ja! Thermo Top C Motorcaravan og Thermo 90 ST kan brukes til å forvarme motoren når de er innlemmet i bilen kjølesystem. Thermo Top C Motorcaravan er som standard utstyrt med en bryter som gjør det mulig å forvarme motoren.


Q.   Hvordan varmer Webasto Dual Top opp sanitærvannet ?

Dual Top leveres med en integrert 11l vannbeholder plassert rundt varmeveksleren. Ved å varme opp varmeveksleren , blir varme overført til vannet. Den ønskede vanntemperaturen kan velges mellom 40°C eller 70°C.


Q.   Er det mulig å varme opp kabinen uten vann i kjelen?

Ja! Det er ikke nødvendig å ha vann i kjelen ved oppvarming av kabinen. Hvis modus "Vann + kabin oppvarming" er valgt, og det ikke er vann i kjelen, vil Dual Top automatisk bytte til "kun kabin oppvarming " og viser på kontrollpanelet at det ikke er vann i kjelen.


Q.   Hvor lang tid tar det å varme opp vann?

Selvfølgelig avhenger oppvarmingstiden av temperaturen på vannet i kjelen, den valgte temperatur og det valgte varmemodus.
Når du varmer opp kun vann, er varmt vann tilgjengelig allerede etter 20 min.
Ved oppvarming av kabinen og vann samtidig, vil Dual Top fokuserer på oppvarming kabinen først. Så snart bilens interiør har nådd ønsket temperatur, stopper varmluftsviften og Dual Top fortsetter å varme opp vannet til 70°C. I dette tilfelle er det tilrådelig å aktivere varmeren omtrent en time før varmt vann er nødvendig.


Q.   Er det nødvendig å desinfisere eller avkalke Dual Top kjelen?

Avhengig av kvaliteten på vannet som er fylt på, eller den tid vannet forblir i kjelen, kan det være nødvendig å fjerne kalk eller desinfisere kjelen fra tid til annen. For mer detaljert informasjon om hvordan du avkalker eller desinfisere, se Dual Top bruksanvisningen .


Q.   Kan en ettermontere elektriske varmeelementer(230V) på en standard Dual Top-versjon?

Nei, på grunn av kompleksiteten av varmeren, er det ikke mulig å ettermontere en standard Dual-Top versjon med elektriske varmeelement etterpå. Men Webasto tilbyr to versjoner av Dual Top med integrerte elektriske varmeelement som virker på 230V En har ekstra varmeeffekt på 1,2 eller 2 kW.


Q.   Er det mulig å koble til et annet vannvarmesystem som f.eks Alde eller Thermo Top C Motorcaravan til Dual Top?

Nei, det er ikke mulig fordi dette er to forskjellige varmesystemer. Alde eller Thermo Top C Motorcaravan er varmesystem som bruker glykolblanding som varmer opp luft gjennom konvektorer og varmevekslere. Dual Top varmer luften direkte.